નવસારી જિલ્લા માં RTO માં RTI લકવા ગ્રસ્ત જવાબદાર કૌણ......?
નવસારી જિલ્લા માં RTO માં RTI લકવા ગ્રસ્ત જવાબદાર કૌણ......?

       નવસારી જિલ્લા માં RTO માં RTI લકવા ગ્રસ્ત                                  જવાબદાર કૌણ......? નવસારી જિલ્લા માં સહાયક પ્રાદેશ...

Read more »
6:48 AM

નવસારી જિલ્લા માં RTI 2005 ની હાલત ખરાબ
નવસારી જિલ્લા માં RTI 2005 ની હાલત ખરાબ

નવસારી જિલ્લા માં RTI 2005 ની હાલત ખરાબ  અને ફકત ખાના પુર્તિ માટે જ....

Read more »
3:38 PM

નવસારી જિલ્લા ના ચુંટણી અધિકારી એ ભાજપના ફકત પિયુષ દેસાઈ ને જનોટિસ બાકી ....?
નવસારી જિલ્લા ના ચુંટણી અધિકારી એ ભાજપના ફકત પિયુષ દેસાઈ ને જનોટિસ બાકી ....?

આજે ગુજરાત રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આચાર સંહિતા નો ભંગ ધોળા  દિવસે થઇ રહ્યું છે ..અને પ્રશાસન ચુંટણી અધિકારીઓ મૂક પ્રેક્ષક બની જોઈ રહ્યા  ...

Read more »
6:52 AM

RTO નવસારી માહિતી આપવામાં આનાકાની
RTO નવસારી માહિતી આપવામાં આનાકાની

નવસારી જિલ્લા સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી મા.અ.અ.૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી આપવા આનાકાની ભ્રષ્ટાચાર સાવિત થયા હોવા છતા ............!  જવાબદાર...

Read more »
8:38 PM

गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दमदार  घोषणा पत्र
गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दमदार घोषणा पत्र

  गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दमदार  घोषणा पत्र      आज  कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है। अब...

Read more »
10:19 PM

પી એમ મોદી સાહેબ ના શૈક્ષણિક લાયકાત અને ચા વેચવા ફકત ઇમોશનલ ......
પી એમ મોદી સાહેબ ના શૈક્ષણિક લાયકાત અને ચા વેચવા ફકત ઇમોશનલ ......

ભારત દેશ ના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ કાંગ્રેસ ના દરેક કામો અને નેતાઓ ઉપર સવાલો અને પર્દાફાશ કરી રહ્યો છે. અને કાંગ્રેસ ના ...

Read more »
8:06 AM

गुजरात विधानसभा चुनाव में जन हित  मुद्दों से भटकी .......
गुजरात विधानसभा चुनाव में जन हित मुद्दों से भटकी .......

गुजरात विधानसभा चुनाव में जन हित मुद्दों से भटकी सभी पार्टियों ........ गुजरात विधानसभा चुनाव में जनता के हित के लिए कोई चर्चा करने के बजाय...

Read more »
10:36 AM

નવસારી જિલ્લા માં નવસારી વિધાનસભા માં પત્રકાર સંતોષ દંતાણી અપક્ષ તરીકે નામ નોંધાવતા........
નવસારી જિલ્લા માં નવસારી વિધાનસભા માં પત્રકાર સંતોષ દંતાણી અપક્ષ તરીકે નામ નોંધાવતા........

*આજે ગુજરાત રાજ્ય ના વિધાનસભાની નવસારી વિધાનસભા માં ગેરકાયદેસર બાંધકામ બાબતે ભ્રષ્ટાચાર સામે કાયદેસર લડત આપતા પત્રકાર સંતોષ દંતાણી ના નામ ઉ...

Read more »
4:20 PM

    विश्व में  ब्राह्मणों की वंशावली
विश्व में ब्राह्मणों की वंशावली

भारत में ब्राह्मणों की वंशावली को एक बार अवश्य जानकारी लेना चाहिए ।और अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर अपनी गरिमा को एक होकर पुनः भारत के सर्व...

Read more »
10:15 AM

ગુજરાત રાજ્ય નવસારી જિલ્લામાં ચુંટણીની જંગ ના રમતવીરો.....
ગુજરાત રાજ્ય નવસારી જિલ્લામાં ચુંટણીની જંગ ના રમતવીરો.....

૧૭૪-જલાલપોર વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં ૧૬ ઉમેદવારોએ  ઉ મેદવારીપત્રો ભરાયા :          નવસારી  : આગામી તા.૯ મી ડીસેમ્‍બર-૧૭ ના રોજ વ...

Read more »
7:28 PM
 
 
Top