Thursday, March 22, 2018

લોકરક્ષક પર્યાવરણ માનવ અધિકાર સંસ્થા કા ચમત્કાર અધિકારીઓ એ બોર્ડ લગાડવાની કરી શરૂઆત ...

નવસારી જિલ્લા માં આજે પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થતા તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી અને ભારત ના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા વર્ષ 2013 માં RIGHT OF CITIZENS PUBLIC SERVICE ACT 2013 લાગુ કરવામાં આવેલ . લોકરક્ષક પર્યાવરણ માનવઅધિકાર સંસ્થા દ્વારા કાયદેસર ના કાયદા ની અમલવારી નજરે ન પડતાં  માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005 મુજબ માહિતી માગતા ની સાથે જ મોટા ભાગના અધિકારીઓ માં ગભરાટ જોવા મળી હતી.  અને મોટા ભાગના અધિકારીઓ ને ખબર જ ન હોય છતાં પોતે જ પોતાના પગ ઉપર કુહાડો મારવા જેવી હકીકત સામે કાયદેસર જવાબ આપ્યો હતો.  કે સદર માહિતી મામુર છે.  આઇએએસ આઇપીએસ જીએએસ જેવી સર્વોચ્ચ ડિગ્રી ધરાવતા અધિકારીઓ પણ રૂબરૂ મુલાકાત માં એમને ખબર નથી અને લેખિત માં મામૂર છે  માહિતી પત્રો જવાબ આપ્યો હતો.  હવે જ્યારે ખબર પડી કે જે માહિતી માંગવામાં આવી  છે એ પહેલાં એની કચેરીઓમાં બોર્ડ ની છે..ત્યારે પગ નીચે જમીન ખસી જતી હોય અને મોટા ભાગના અધિકારીઓ માં ગભરાટ જોવા મળી રહ્યો છે.  અને હવે પોતે જ કબુલ કરી રહ્યા છે કે અમો ને ખબર નથી.  ધ્યાન બહાર રહી ગયું.  હવે દરેક કચેરીઓમાં બોર્ડ લગાડવાના શરૂઆત કરી દીધી  છે.  હાલ માં નવસારી  ના તમામ  નગરપાલિકાઓ માં  જ્યારે કાયદેસર ચિફ ઓફિસર જ નથી ત્યારે અમલવારી કોણ કરાવશે. નવસારી નગરપાલિકા અને વિજલપોર નગરપાલિકા માં ડિપ્લોમા હોલ્ડર રહમ રાહે નિમણૂક ચિફ ઓફિસર અને બીલીમોરા ગણદેવી નગરપાલિકા માં કોઈ પણ સત્તા ન ધરાવતી ચિફ ઓફિસર કાર્યરત છે.  જેની પાસે કોઈ પણ જાતની ડિગ્રી કાયદેસર સત્તા જ નથી એવા ઐતિહાસિક ગણદેવી નગરપાલિકા માં બોર્ડ લગાડવામાં આવેલ છે. જેનો આજે જાગૃત નાગરિકો અને જાણકારો ના મંતવ્યો મુજબ કોઈ અર્થ જ નથી. 
છતાં દરેક કચેરીઓમાં કાર્યરત અધિકારીઓ તત્કાલ કાયદેસર કાર્યવાહી કરી પોતાની કચેરીઓમાં કાયદેસર કાયદા નુ પાલન કરે જેની આજે અત્યંત જરૂર છે. 
લોકરક્ષક પર્યાવરણ માનવઅધિકાર સંસ્થા ગણદેવી નગરપાલિકાના ચિફ ઓફિસર શ્રી ને આભાર સાથે ધન્યવાદ આપ્યુ છે.  કાયદેસર કાયદા નુ પાલન કરનાર અધિકારીયો ને લોકરક્ષક પર્યાવરણ માનવઅધિકાર સંસ્થા ના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા સન્માન પત્ર આપવામાં આવશે. સદર કાયદા થી ગુજરાત  માં  પારદર્શિતા આવશે. ભ્રષ્ટાચાર જે આજે ચરમસીમા પર છે એમાં પણ ટકાવારી ઓછી થશે એવી ચર્ચા ચાલી રહી છે. 

નવસારી જિલ્લા સેવા સદન માં કોમન સર્વિસ સેન્ટર એક ઐતિહાસિક કદમ........?

આજે રાજ્ય સરકાર અને ભારત સરકાર દેશના અને રાજ્યો ના વિકાસ માટે નવી નવી યોજનાઓ લાવી લાવી રહી છે. દરેક પ્રકારની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે પ્રયત્ન શીલ છે. ડિજિટલ ઇંડિયા માટે કરોડો રૂપિયા ફકત એડવર્ટાઈઝીંગ માં ખર્ચે કરે છે. પરંતુ મોટા ભાગની સુવિધાઓની અહીં અધિકારીઓ ભ્રૂણ હત્યા કરી રહ્યા છે. જમીન ઉપર હકીકત માં ઉતરે એ પહેલાં જ એને ખતમ કરવા રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે. 
હાલ માં લોકરક્ષક સમાચાર દ્વારા નવસારી જિલ્લા ના તમામ કચેરીઓમાં RIGHT OF CITIZENS PUBLIC SERVICE ACT 2013 જે આજે પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થતા એનો નવસારી જિલ્લા ના તમામ અધિકારીઓ એની ભ્રૂણ હત્યા કરી છે. એનો ખુલાસો થયો છે. નવસારી જિલ્લા ના તમામ કચેરીઓ ના અધિકારીઓ કબૂલ કરી લીધી છે.
અગાઉ એજ રીતે RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 ની જોવા મળી હતી.  આજે પણ એ કાયદા નો સંપૂર્ણ રીતે અમલવારી કરાવવા માટે તમામ અધિકારીઓ નિષ્ફળ જોવા મળી રહ્યો છે. 
નવસારી જિલ્લા માં RIGHT TO EDUCATION ACT 2009  આજે પણ ફાઈલો માં દમ તોડવા મજબૂર છે.નાના થી મોટા બાળકો દરેકે દરેક ના શોષણ થઈ રહ્યો છે. 
હવે ડિજિટલ ઇંડિયા ની કોમન સર્વિસ સેન્ટર ની એજ હાલત છે.  રૂબરૂ તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે મોટા ભાગના સર્વિસ માટે અજુ આઇડી જ નથી બનાવી..
અહીં જ્યારે કલેક્ટર શ્રી ની કચેરી માં આજે એવી હાલત છે .ત્યારે કલેક્ટર કચેરી થી દૂર પ્રાંત મામલતદાર કે ગામડાઓ માં કેવી હાલત હશે સમજવો અઘરું છે. 
         સરકાર ને બદનામ કરવા માટે બિરોધ પક્ષ ની હવે જરૂર નથી. સરકાર ના અધિકારીઓ જ હવે કાફી છે. 
ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને ભારત સરકાર માં એની ચર્ચા ટુંક સમયથી ચાલી રહી છે.  યોગી સરકાર અધિકારીઓ સામે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અનુશાસન અને ઉલંઘન કરતા અધિકારીઓ ને કાયદેસર સ્વેચ્છિક રાજીનામું અને ક્રિમિનલ ને એન્કાઉન્ટર ના અમલવારી ના કાયદો અમલમાં લાવી છે. જેની અમલવારી હવે દરેક રાજ્યો માં ફરજીયાત બને એવી ચર્ચા ચાલી રહી છે. 
ગુજરાત રાજ્ય સરકાર હવે સમાચાર ની ગંભીરતાથી નોધ લઇ તત્કાલ અમલવારી કરે એવી રાહ આજે જોવાઇ રહી છે...

Sunday, March 18, 2018

Tea tree oil use in 80 type of human body

*🔔80 USES OF TEA TREE OIL FOR SURVIVAL*

For thousands of years, the derivatives of the Malaleuca Tree have been effective in treating a wide variety of ailments. Here are 80 reasons why you should use it, too!
*Abrasions & Minor Cuts* After cleaning the area well, apply a few drops of the oil directly. If a bandage is needed, allow a few drops of the oil to penetrate a cotton ball, then lay it face down on the wound with a bandage on top.

*Acne* Add a drop to your normal cleansing routine or dab a very small amount on acne breakouts. You can also add 20 – 40 drops of the oil to your regular face wash.

*Air Freshener* Keep a supply of cotton balls soaked in  tea tree oil  packed away in a plastic bag or tin. When confronted with foul smells from cooking, musty orders from dampness or even the medicinal smell in a sick room, take a few out the freshen the air and remove the nasty smell.

*Allergies* Use topically by massaging into the chest, abdomen or the reflex points of the feet.

*Arthritis* To help reduce pain associated with the swelling of arthritis, add 20 drops of tea tree oil to 2 ounces of grapeseed or other carrier oil. Massage into affected area 2-3 times a day.

*Asthma* Add a few drops of oil to a pan of water and heat on stove. When cooling, drape a towel over head and breath in for a few minutes.

*Athletes Foot* Clean feet thoroughly, especially between toes. Add oil directly to feet every two weeks, dusting with  corn starch  after. Or add 10 drops oil to 1 tbsp of grapeseed or other carrier oil and massage on feet and between toes daily.

*Baby Care* Keep your diaper pail clean and fresh with a spray of tea tree oil mixed with water.

*Bacterial Infections* Use topically, either massaging into the reflex points of the feet, adding several drops to a bath or cautiously applying over an infected site.

*Bad Breath* Rinse with 1 ounce water and 1 drop oil. Do not swallow!

*Bladder Infection* In a shallow bath, add 10–15 drops of oil. Sit and wash area carefully.

*Blisters* Wash area carefully, then apply as for cuts and wounds.

*Boils* Apply a warm washcloth for a few minutes. Then apply a drop or two of oil to the area – the infection should rise to surface and eventually be released.

*Bronchial Congestion* Use as directed for Asthma. Add 5 -10 drops to 1 ounce of carrier oil, and massage into chest and throat 2 – 3 times daily.

*Bronchitis* Add 1-2 drops to a pan of hot water and breath in the steam, or massage the oil over the chest.

*Bruises* After icing, apply oil as directed for Arthritis.

*Bunions* Massage area with 5 drops oil to 1 tbsp. of carrier oil.

*Burns* Run icy cold water on area. After a few minutes, add a mix of 5 drops oil with 1 tsp. raw honey. Repeat 3 – 5 times daily.

*Calluses & Corns* Massage area with 5 drops oil to 1 tbsp. of carrier oil. Repeat 2 times daily. Once the corn or calluses have become soft use tweezers to remove, and apply a few drops of tea tree oil and cover with bandage.

*Canker Sores* Apply a drop or two of oil directly to infected area with a cotton swab, 2 times daily. Also, rinse as directed for bad breath.

*Carbuncles* Add a drop or two of oil to cotton swab and apply directly to carbuncle. Repeat twice daily.

*Chapped Lips* Add 1 or 2 drops of oil to lip balm. Apply to lips as necessary.

*Chicken Pox* Apply a drop of oil directly to blisters. Allow to dry, then dust with corn starch. Repeat every few hours or until blisters disappear.

*Chigger Bites* Apply a drop of oil directly to bites.

*Cold Sores* Apply a drop or two of oil directly to the sore with a cotton swab. Re-apply 2 – 3 times daily.

*Coughs* Use as directed for bronchial infections. For a vaporizer, add 10 drops to steamer and leave on 5 – 10 minutes.

*Dandruff* Add 20 – 30 drops oil to any shampoo. Apply a few drops to scalp and massage after washing.

*Dermatitis* Add 10 drops oil to 1 tbsp of grapeseed or other oil and massage into affected areas. Repeat 2-3 times daily.

*Dry Skin* Add 5 drops oil to 1 tbsp sweet almond oil. Massage into skin.

*Earache and Infection* Add 2 – 3 drops of oil to 2 tbsp warm olive oil. With a dropper, drop a small amount into aching ear, tilting head to one side for a moment. Use cotton swab to absorb oil. Repeat 2 – 3 times daily.

*Eczema* Add 10 drops oil to 1 tbsp grapeseed oil or coconut oil and massage into affected areas. Repeat 2-3 times daily. Also can be applied undiluted.

*Emphysema* Use as directed for bronchial infections. For a vaporizer, add 10 drops to steamer and leave on 5 – 10 minutes.

*Flea Bites* Apply a drop of oil directly to bites.

*Gout* Add 10 drops of oil to 2 tbsp of carrier oil; massage into affected area 2-3 times a day.

*Gum Disease* Create a mouthwash with purified water, 1 drop of  peppermint oil  and 1 drop of tea tree oil.

*Head Lice*  Add 20 drops of oil to 2 tbsp shampoo. Massage into scalp and hair, leave on for 10 minutes. Rinse. Repeat 3 – 4 times daily, until eggs are gone.

*Hives* Add 10 drops of oil to 4 tbsp of witch hazel. Apply with cotton ball. Or, mix with coconut oil (which is naturally healing and soothing itself) and gently apply to the infected areas.

*Homemade Mouthwash*   Make a simple homemade mouthwash with purified water and tea tree oil.

*Household Cleaning*          Can be used aromatically or added to  homemade cleaners  to kill germs and prevent the spread of colds and flus. You can make a general tea tree cleaner by combining 2 teaspoons of tea tree oil with 2 cups of water in a spray bottle. Shake to blend and use for household cleaning tasks. This is especially good in the bathroom and in toilets.

*Immune System*   To stimulate the immune system, diffuse through the air on a regular basis, massage into the soles of the feet to increase your immune response.

*Infected Wounds*  Adding the oil to steaming water, hold the infected area over the steam. Or dilute 1 drop of tea tree with 1 cup of water and rinse the infected area 1-2 times a day, as needed.

*Inflammation*  Massage over the inflamed areas, gently and always toward the heart, or diffuse and inhale the tea tree oil directly or indirectly.

*Ingrown Hairs*  Add 1 – 2 drops of oil directly to area. Repeat every 2 hours or until signs of infection disappear.

*Insect Repellant*  Add 15 drops to a quart of water and use as an effective insect repellent.

*Jock Itch*  Apply 10 – 15 drops of oil to 2 tbsp of carrier oil. Apply 2 times daily. Dust with corn starch, to reduce chapping.

*Laryngitis*  Add 5 – 10 drops of oil and pinch of sea salt to 1 cup of warm water, gargle 2-3 times a day. Do not swallow!

*Laundry Helper*  Add 1/2 teaspoon tea tree oil to your laundry for towels and other fabric prone to getting moldy.

*Mildew and Mold Remover*  Spray an all-purpose cleaner made with 2 teaspoons of tea tree oil and 2 cups of water on growing mold and mildew. Shake well before using and do not rinse.

*Mosquito Bites* Apply a drop of oil directly to bites.

*Muscle Aches and Pains*  Add 10-15 drops of oil to half cup  Epsom salts , and dissolve in bath. Add 10 drops of oil to 2 tbsp of carrier oil. Massage well.

*Mumps*  Massage over the body and into the feet, and diffuse through the home.

*Nail Fungus*  Add 1 – 2 drops of oil directly to nail and the surrounding tissue. Allow to dry completely on hands before touching anything. Repeat morning and night for a week.

*Pest Control*  Household ants and other pests dislike Tea Tree Oil, so a few drops put at the point of entry will deter them. Wipe cupboards out with an oil and water solution to keep ants away.

*Plantar Warts*  Apply oil undiluted to affected area 2-3 times daily.

*Psoriasis* Add 10 drops oil to 1 tbsp carrier oil and massage into affected areas. Repeat 2-3 times daily. Also can be applied undiluted.

*Rashes*   Mix with  coconut oil  and massage over the affected areas.

*Rheumatism*  To help reduce pain associated with rheumatism, add 20 drops of tea tree oil to 2 ounces of carrier oil. Massage into affected are 2-3 times a day.

*Ringworm*  Apply a drop or two of oil undiluted, repeat 2 times daily. Can also mix 1 drop of tea tree oil with 1 drop of  lavender oil  for added benefit.

*Rubella*  Dilute as needed and massage into the affected areas.

*Scabies*  Apply 1 – 2 drops of oil directly to area in the morning and at night.

*Sciatica*  Add 10 drops oil to 1 tbsp carrier oil and massage into affected areas. Repeat 2-3 times daily. Also can be applied undiluted.

*Seborrhea For skin* Add 10 drops oil to 1 tbsp of carrier oil and massage into affected areas. Repeat 2-3 times daily. For scalp: Add 10 drops of oil to 2 tbsp shampoo. Massage into scalp and hair, leave on for 10 minutes. Rinse. Repeat 3 – 4 times daily. Bath: Add 10-15 drops of oil to bath.

*Shingles*  Add 10-15 drops of oil to half cup Epsom salts, and dissolve in bath. Add 10 drops of oil to 2 tbsp of  grapeseed oil  or coconut oil and massage well.

*Shock*  Massage tea tree oil into the soles of the feet as needed.

*Sinusitis*  Use as directed for bronchial infections. For a vaporizer, add 10 drops to steamer and leave on 5 – 10 minutes. Also add 2 drops to a  neti pot .

*Sore muscles*  Fill your bathtub with warm water. Add a few drops of tea tree oil to the water to relax tight muscles.

*Sore Throat*  Add 2 drops of oil to 1 cup of warm water with pinch of  sea salt , gargle 2-3 times a day. Do not swallow!

*Staph Infection*  Best used topically, rubbed into the soles of the feet to increase the immune respons n fight infection.
*Stye*  Add 5 drops oil to a pan of steaming water. Drape towel overhead and steam 5 minutes. Apply warm compresses directly to stye.

*Sunburn*  Mix 1 TB coconut oil with 1 drop of tea tree and 1 drop of lavender and gently apply to to sunburned areas.

*Tattoos*  Apply after tattoos to avoid infection. Use undiluted, diluted with coconut oil or as a spray with purified water.

*Thrush*  Gargle with sea salt, warm water and 1 drop of tea tree.

*Ticks*  Apply a drop or two directly to the tick and the surrounding area.

*Toenail fungus*  Rub the tea tree oil directly onto the affected toenail and underneath the tip of the nail. Apply 1 to 2 drops of tea tree oil. Apply the oil once a day, preferably at bedtime.

*Toothbrush Cleaner*  Apply oil directly to toothbrush 1-2 times a week to kill bacteria.

*Tonsillitis*  Inhale from steaming water with tea tree, gargle, and massage into neck and soles of feet.

*Vaginal Infection*  Add several drops to the bath water.

*Viral Infections*  Diffuse tea tree oil throughout the home or inhale from steaming water.

*Warts*  Apply undiluted directly to wart. Use morning and night, until wart begins to disappear. Dilute if necessary for sensitive skin.

*Wounds*  Soak wounded area in water with tea tree oil, or spritz from a bottle of water with several drops of oil. Depending on the wound and your own sensitivity you may be able to apply directly.

A NOTE ABOUT CARRIER OILS

In order to effectively use essential oils – not just tea tree oil – it is often necessary to dilute the essential oil in another oil so that it can be easily spread or massaged on the affected area. These oils are called “carrier” oils. Common carrier oils include coconut oil, grapeseed oil, sweet almond oil, jojoba oil, olive oil and others.

Fractionated coconut oil  [remains liquid] and  grapeseed oil  are favorites because they are odorless and in the case of fractionated coconut oil, immune to rancidity. In practical use, any oil can be used if you do not have one of these more therapeutic oils on hand.

The properties of the various carrier oils is beyond the scope of this article but my favorite? Easy. Fractionated coconut oil. Is is relatively inexpensive, odorless and has a long shelf life making it perfect for the survival kit.
THE FINAL WORD

My first experience with tea tree oil occurred in the '80s when I was faced with a nail fungus that would not go away. The pharmaceutical solutions at the time (and for all I know, even now) were harsh and required frequent monitoring of liver enzymes. For a simple, non-life threatening nail fungus, I chose to pass. After using a topical application of tea tree oil for three months, the fungus was all but gone.

I then became interested in aromatherapy (which uses essential oils). I read every book I could get my hands on and dabbled at creating synergies (a combination of two or more oils that create a chemical compound that is greater than the sum of its individual components). My bible then, and even now, is  The Complete Book of Essential Oils and Aromatherapy  by Valerie Ann Worwood.

Since then I have used essential oils off and on for a variety of woes and have never been disappointed. My recommendation is that you pick up a few essential oils – and especially some tea tree oil – and start to use them now to supplement any other remedies that you are using to keep your family and your home in tip top shape.

RELATED: 
33 Awesome Uses of Lemon Essential Oil
20 All Purpose Remedies Using Essential Oils

Read other articles by Gaye Levy here.

Enjoy your next adventure through common sense and thoughtful preparation!


Gaye started Backdoor Survival to share her angst and concern about our deteriorating economy and its impact on ordinary, middle-class folks. She also wanted to become a prepper of the highest order and to share her knowledge as she learned it along the way. She considers her sharing of knowledge her way of giving back and as always, we at Activist Post are grateful for her contributions.

ડાયાબિટીસ સારવાર નવસારી જિલ્લા માં ભવ્ય શરૂઆત

ડાયાબિટીસ સારવાર માટે ભારત ના પ્રસિદ્ધ શ્રૃષિ મુનિઓ દ્વારા પ્રમાણિત અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ થી બનાવેલ અતિ પ્રાચીન જડી બૂટીઓ પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા સાથે આયુર્વેદિક દવાઓ ના માધ્યમથી ડાયાબિટીસ જેવા અસાધ્ય રોગોના કાયમી ધોરણે નાબૂદ કરવા નવસારી જિલ્લા માં ભવ્ય શરૂઆત કરવામાં આવી છે. 
જેમાં વિના મૂલ્યે માર્ગદર્શન અને તદ્દન રાહત દરે કોઈ પણ જાતની આડઅસર વાળી દવાઑ આપવામાં આવે છે. 
આજે જ સંપર્ક કરી આપનો કીમતી સમય અને બીમારીઓ થી છુટકારો મેળવો....
કરિશ્મા નૈસર્ગિક ઉપચાર કેન્દ્ર
અલકાપુરી સોસાયટી વિજલપોર નવસારી
મો. 9898630756

Friday, March 16, 2018

વિજલપોર શહેરમાં પોલીસ પર હુમલો દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અને શરમજનક

વિજલપોર શહેરમાં પોલીસ ઉપર હુમલો થયો ખરેખર એ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અને શરમજનક છે.  વિજલપોર  માં વર્ષો થી શિક્ષા સુરક્ષા સ્વાસ્થ્ય કે અન્ય વિભાગો દ્વારા કાયમી ધોરણે ફકત અને ફકત ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં જ રસ છે.  અહીં મોટા ભાગના સરકાર ના તમામ વિભાગ ના અધિકારીઓ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં રસ નથી ધરાવતા. વિજલપોર નગરપાલિકા માં આજે વર્ષો થી કાયદા કાનૂન ની એસી કી તૈસી કરવામાં આવી રહ્યો છે.  જેનો પરિણામ આજે પોલીસ કર્મચારીઓ ને ભોગવવા પડે છે. આવા બનાવો ફરી થી રિપીટ ન થાય એના માટે નવસારી જિલ્લા ના સુરક્ષા વિભાગ જ નહિ નગરપાલિકા ના પોતાના નેતા માનતા નેતાઓ ને પણ સદર બાબતે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં મદદ કરવી જોઈએ.
જાણકારો અને વિદ્વાનો ના મંતવ્યો મુજબ વિજલપોર  માં દારૂ અને અસમાજીક તત્વો ના ખાસ પ્રગતિ માં પોલીસ અને પોલિટિક્સ નો મહત્વ પૂર્ણ ઐતિહાસિક યોગદાન છે. અહીં પોલીસ નાગરિકો ને પોતાની પ્રજા તરીકે ઓણખી રહી છે. મોટા ભાગે પોલીસ સામે કોઈ ફરિયાદ કે બાતો કરતી પ્રજા ને પોલીસ માં બહેન સાથે ધમકીઓ આપી રહી છે. 
નવસારી જિલ્લા માં ઠેર ઠેર આજે જેવી રીતે વાહન ચાલકો ની તપાસ કરી રહી છે. એનો દસ ટકા દારુ ના અડ્ડો બંધ કરાવવા માટે મહેનત કરે તો જનતા દ્વારા સવાલો ઓછુ થશે.
નવસારી જિલ્લામાં એવું બનાવો ન બને એના માટે દરેક પ્રકાર ની કાયદેસર કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે. એવી ચર્ચા નગરજનો માં ચાલી રહી છે.

Thursday, March 15, 2018

વિજલપોર નગરપાલિકા માં ચોખ્ખું પાણી માટે જવાબદાર કોણ?

વિજલપોર નગરપાલિકા માં આજે સરકાર કરોડો રૂપિયા નવી નવી યોજનાઓ માટે આપી રહ્યો છે. છતાં આજ સુધી શિક્ષા સુરક્ષા સ્વાસ્થ્ય ની વેસિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી.જેના અનુસંધાનમાં જાગૃત નાગરિકો વિજલપોર નગરપાલિકા માં આજ સુધી મોટા ભાગના અહીં અધિકારીઓની હોય કે પ્રશાસન ના પદાધિકારીઓ ની શૈક્ષણિક લાયકાત ની કમી અને ભ્રષ્ટાચાર છે. એવુ માની રહ્યો છે.
વિજલપોર નગરપાલિકા માં ચોખ્ખું પાણી માટે નગરપાલિકા જવાબદાર નથી .એવી માન્યતા ધરાવતા અધિકારીઓ કામ કરે છે.  ઠેર ઠેર બિનઅધિકૃત પાણી ની ફેક્ટરીઓ ના માલિકો માં ભાગીદારી ની તપાસ કરવો જોઈએ.
વિજલપોર નગરપાલિકા માં 226 વિનઅધિકૃત વાંધકામ ની તપાસ વર્ષો થી ચાલી રહયુ છે.  મોટા ભાગના વિલ્ડિગો પરમીશન થી વધુ માં બાંધ કામ કરી છે. બ્લોક પેવિંગ હોય કે રસ્તો કાયદેસર તપાસ કરવા માટે જવાબદાર અધિકારીઓની અછત છે.
વિજલપોર નગરપાલિકાની જમીન ઉપર ટીપી સ્કીમ જ નથી . કમીટી હવે મંગલ ગ્રહ ઉપર કામ કરશે.
વિજલપોર નગરપાલિકા માં મોટા ભાગ ના નગરસેવકો પહેલી વાર ગ્રેજ્યુએટ છે એવી માહિતી ચર્ચામાં ચાલી રહી છે.  જેથી ભવિષ્યમાં જરૂર હશે કમીટી ઘડવામાં આવી છે. 
વિજલપોર નગરપાલિકા માં હવે વિકાસ લક્ષી જ કામો થશે. વિજલપોર નગરપાલિકાના પ્રતિનિધિઓ માં ખુશી ના માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ વિજલપોર નગરપાલિકા ના નાગરિકો  એવી બાતો માં કોઈ રસ નથી નજરે આવી રહ્યો.  હવે ખરી હકીકત આવનારા સમયમાં જ ખબર પડશે...

Wednesday, March 14, 2018

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर फूलपुर में बीजेपी की करारी हार

भारत में भाजपा की विजय की बुलट उत्तर प्रदेश में रोक दिया । एक तरफ मुख्य मंत्री और दूसरी उप मुख्यमंत्री की सीट को सपा ने जीत लिया । इस जीत से बीजेपी में पुनः विचार करने के लिए मजबूर कर दिया । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी का अति आत्मविश्वास का नतीजा है । भूतपूर्ब मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव इस जीत से काफी खुश नजर आ रहे हैं । इसी के साथ भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती का संपूर्ण पक्ष में  खुशियों का माहौल देखा गया । श्री अखिलेश यादव ने भाजपा के गरीबों को युवाओं के साथ हुए बिश्वासघात का नतीजा बताया । किसानों की कर्ज माफी न करने से किसानों ने अपनी नाराजगी ब्यक्त किया ।