નવસારી નગરપાલિકા માં મોટો ખાડો ખુલ્લો અકસ્માત માટે
નવસારી નગરપાલિકા માં મોટો ખાડો ખુલ્લો અકસ્માત માટે

નવસારી નગરપાલિકા માં કાયદેસર રોડ માં મોટો ખાડો ખુલ્લો મુકવામાં આવેલ છે. નવસારી નગરપાલિકા માં જવાબદારી પૂર્વક કામ કરવા માટે અધિકારીઓ અને કર્મ...

Read more »
2:07 PM

गुजरात में भाजपा को बचाने के लिए योगी सरकार मैदान में ......
गुजरात में भाजपा को बचाने के लिए योगी सरकार मैदान में ......

गुजरात मॉडल को बचाने के लिए बीजेपी ने योगी को उतारा? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिन्दुत्व का चेहरा कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ गु...

Read more »
11:38 PM

गुजरात राज्य के विधान सभा चुनाव के उपलक्ष में BJP मंत्रीयो का जमावडा.....
गुजरात राज्य के विधान सभा चुनाव के उपलक्ष में BJP मंत्रीयो का जमावडा.....

गुजरात राज्य में विधानसभा चुनाव में आज भाजपा सरकार की पारदर्शिता भ्रष्टाचार समृद्धि विकास के विरुद्ध लगभग सभी स्थानों से आम नागरिक अपनी आवाज...

Read more »
6:44 AM

नवसारी जिले में विजलपोर नगरी का ऐतिहासिक विकास की एक झलक
नवसारी जिले में विजलपोर नगरी का ऐतिहासिक विकास की एक झलक

       गुजरात राज्य में नवसारी जिले को ऐतिहासिक संस्कारी नगरी के रूप में मान्यता दी जाती है । किसी समय यह सत्य होगा यह कहना आज मुश्किल लग रह...

Read more »
7:02 AM

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला पटाखे न बेचे
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला पटाखे न बेचे

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर ऐतिहासिक फैसला  दिवाली के मौके पर पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ...

Read more »
8:25 PM

નવસારી જિલ્લા માં નવસારી પ્રાંત અધિકારી શ્રી ની ફરિયાદ
નવસારી જિલ્લા માં નવસારી પ્રાંત અધિકારી શ્રી ની ફરિયાદ

નવસારી જિલ્લા માં પ્રાંત અધિકારી શ્રી ની કચેરી રામ ભરોસે ચાલી રહ્યું છે.  મણેલ માહિતી મુજબ પ્રાંત અધિકારી શ્રી વકીલો સાથે પાન માવો મોડામાં મ...

Read more »
9:57 PM

નવસારી પ્રાંત કચેરી ના નાયબ ચુંટણી મામલતદાર મહેશ ભાઈ ની સમાચાર પત્ર ફાડી ધમકી  કચેરી ની માલિકિયત ....
નવસારી પ્રાંત કચેરી ના નાયબ ચુંટણી મામલતદાર મહેશ ભાઈ ની સમાચાર પત્ર ફાડી ધમકી કચેરી ની માલિકિયત ....

આજે નવસારી જિલ્લા માં ચંદ પ્રશાશનિક અધિકારીઓ ના અશોભનીય આચરણહીન અસામાજીક કામો થી સરકાર સાથે તમામ અધિકારીઓ બદનામ થઈ રહ્યું છે.  અને એમના ઉપર ...

Read more »
7:48 AM

गुजरात राज्य में मतदार यादी मोबाइल फोन पर .....
गुजरात राज्य में मतदार यादी मोबाइल फोन पर .....

गुजरात राज्य में भले महँगाई भ्रष्टाचार कुपोषण बेरोजगारी मिटाने में सरकार को कोई इन्ट्रेसट न हो । कायदे कानून की ऐसी तैसी हो रही हो। अब जब सभ...

Read more »
6:40 AM

नवसारी जिले में नगर नियोजक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लकवा ग्रस्त
नवसारी जिले में नगर नियोजक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लकवा ग्रस्त

नवसारी जिले में नगर नियोजन के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लकवा ग्रस्त हालत में जश्न मना रहा है। सूचना अधिकारी ने रूबरू मुलाक...

Read more »
9:30 PM
 
 
Top